ดูข่าว 3 มิติ (ตอน สธ.เร่งขอผลชี้แจงจากชิโนแวค กรณีวัคซีนในบราซิลได้ประสิทธิผลเพียงร้อยละ 50.4) วันที่ 13 มกราคม 2564 ( ข่าว 3 มิติ 13/01/2021 วันที่ 13 มกราคม 2564 )

ข่าว 3 มิติ

ข่าว 3 มิติ
รายการเสนอข่าวในรูปแบบ 3 มิติ