ดูข่าว 3 มิติ (ตอน อิทธิพลพายุใต้ฝุ่นฮากีบิสหลังขึ้นฝั่งที่ญี่ป่น) วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ( ข่าว 3 มิติ 12/10/2019 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ) รายการเสนอข่าวในรูปแบบ 3 มิติ

ข่าว 3 มิติ

ข่าว 3 มิติ
รายการเสนอข่าวในรูปแบบ 3 มิติ