ดูครอบครัวข่าว 3 (ตอน พล.อ.ประยุทธ์ ชี้ ฝ่ายค้านมีสิทธิฟ้องกลับ กอ.รมน.ภาค 4) วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ( ครอบครัวข่าว 3 07/10/2019 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ) ครอบครัวข่าวช่อง 3 ออกอากาศทางช่อง 3 ครอบครัวข่าว 3 ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 04.30 - 05.30 น.

ครอบครัวข่าว 3

ครอบครัวข่าว 3
ครอบครัวข่าวช่อง 3 ออกอากาศทางช่อง 3 ครอบครัวข่าว 3 ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 04.30 - 05.30 น.