ดูทุบโต๊ะข่าว (ตอน พ่อค้าแจงจอดพัก เทศกิจแค่เตือนก่อนซื้อผลไม้) วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ( ทุบโต๊ะข่าว 12/10/2019 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ) ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.40 - 22.15 น.

ทุบโต๊ะข่าว

ทุบโต๊ะข่าว
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.40 - 22.15 น.