ดูเจาะประเด็นข่าวค่ำ (ตอน สังคมจี้บุคคลมีชื่อเสียงเปิดไทม์ไลน์ ชูวิทย์ ฉพับดังย่านทองหล่อ แหล่งเที่ยวนักการเมือง) วันที่ 8 เมษายน 2564 ( เจาะประเด็นข่าวค่ำ 08/04/2021 วันที่ 8 เมษายน 2564 )

เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เจาะประเด็นข่าวค่ำ
รายการเจาะประเด็นถึงใจ ถึงอารมณ์...ทุกสถานการณ์ข่าว.
เจาะประเด็นข่าวค่ำ ข่าวค่ำประจำวัน
เจาะประเด็นข่าวค่ำ ออกอากาศทางสถานีช่อง 7
เจาะประเด็นข่าวค่ำ ออกอากาศทุกวัน
เจาะประเด็นข่าวค่ำ ออกอากาศเวลา 15.45-17.00 น.