ดูเรื่องเล่าเช้านี้ (ตอน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19) วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ( เรื่องเล่าเช้านี้ 03/05/2021 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 )

เรื่องเล่าเช้านี้

เรื่องเล่าเช้านี้
รายการข่าวหลากเรื่องราวเล่าขาน สาระพันข่าวสารข้อมูลใหม่รับอรุณ ดั่งมื้อเช้าที่คุณขาดไม่ได้ เรื่องเล่าเช้านี้ (Rueang Lao Chao Ni) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เรื่องเล่าเช้านี้ (Rueang Lao Chao Ni) ออกอากาศเวลา 06.00-08.45 น. เรื่องเล่าเช้านี้ (Rueang Lao Chao Ni) ออกอากาศทางช่อง 3