ดูข่าว 3 มิติ (ตอน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันไทยยังไม่พบการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร) วันที่ 10 มกราคม 2565 ( ข่าว 3 มิติ 10/01/2022 วันที่ 10 มกราคม 2565 )

ข่าว 3 มิติ

ข่าว 3 มิติ
รายการเสนอข่าวในรูปแบบ 3 มิติ