ดูคดีเด็ด (ตอน คดีเด็ดโดนใจเรื่อง ช่วยหญิงคลอดลูก) วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ( คดีเด็ด 04/07/2020 วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ) รายการเกี่ยวกับคดีต่างๆ ที่ตำรวจไทยได้เผชิญ ทั้งที่เกิดบนโรงพักหรือตามสถานที่ต่างๆ โดยจำลองเหตุการณ์ผ่านทางนักแสดงอย่างเป็นธรรมชาติและขบขัน

คดีเด็ด

คดีเด็ด
รายการเกี่ยวกับคดีต่างๆ ที่ตำรวจไทยได้เผชิญ ทั้งที่เกิดบนโรงพักหรือตามสถานที่ต่างๆ โดยจำลองเหตุการณ์ผ่านทางนักแสดงอย่างเป็นธรรมชาติและขบขัน