ดูคุยตามข่าว (ตอน กรมปศุสัตว์ รับแล้วพบโรค ASF หมู) วันที่ 12 มกราคม 2565 ( คุยตามข่าว 12/01/2022 วันที่ 12 มกราคม 2565 )

คุยตามข่าว

คุยตามข่าว
คุยตามข่าว (Khui Tam Khao) ออกอากาศทุก วันจันทร์-วันศุกร์
คุยตามข่าว (Khui Tam Khao) ออกอากาศเวลา12.30 น-13.00 น.
คุยตามข่าว (Khui Tam Khao) ออกอากาศทางช่อง 9