ดูตลก 6 ฉาก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ( ตลก 6 ฉาก 28/11/2020 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 )

ตลก 6 ฉาก

ตลก 6 ฉาก
รายการที่นำเสนอละครสั้นที่มีถึง 5 ฉากและเกมอีก 1 ฉาก โดยทุกฉากจะมีเหล่าพิธีกรร่วมแจมด้วยทุกฉาก