ดูเจาะประเด็นข่าวค่ำ (ตอน ชาวบ้านวอนคนร้ายคืนพระประธานศักดิ์สิทธิ์) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ( เจาะประเด็นข่าวค่ำ 25/11/2021 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 )

เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เจาะประเด็นข่าวค่ำ
รายการเจาะประเด็นถึงใจ ถึงอารมณ์...ทุกสถานการณ์ข่าว. เจาะประเด็นข่าวค่ำ ข่าวค่ำประจำวัน เจาะประเด็นข่าวค่ำ ออกอากาศทางสถานีช่อง 7 เจาะประเด็นข่าวค่ำ ออกอากาศทุกวัน เจาะประเด็นข่าวค่ำ ออกอากาศเวลา 15.45-17.00 น.