ดูพระสุธน มโนห์รา (ตอนที่ 52 (ตอนจบ)) วันที่ 24 มกราคม 2564 ( พระสุธน มโนห์รา 24/01/2021 วันที่ 24 มกราคม 2564 )

พระสุธน มโนห์รา

พระสุธน มโนห์รา
พระสุธน มโนห์รา (Phra Su Thon Mano Ra) ความรักของทั้งคู่ เริ่มก่อตัวขึ้นในทันทีที่ได้สบตากัน แต่ด้วยบุญและกรรมนับแต่อดีตชาติ ที่พาให้ทั้งสององค์ให้มาชดใช้หนี้รัก แม้ว่าทั้งพระสุธนและมโนราห์ จะมอบกายใจให้แก่กันจนสิ้น แต่วิบากกรรมก็นำพาให้ทั้งคู่ ต้องพรากจากกันไกล ด้วยเล่ห์เพทุบายต่างๆนาๆของพราหมณ์ ปุโรหิต และปทุมมาลย์ ผู้บุตรี ที่ซ้ำซัดมโนราห์อันเป็นดังมารหัวใจ จนเกือบจะต้องถูกบูชายัญกลางกองไฟ พระสุธน มโนห์รา (Phra Su Thon Mano Ra) ในขณะที่พระสุธนออกไปทำศึกกับท้าวนันทราช นอกพระนคร แต่เดชะบุญที่ความรักของพระสุธน อันปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจของมโนราห์นั้น คอยเตือนให้มโนราห์ ต้องพยายามรักษาชีวิตของตนเอาไว้ เพื่อรอคอยการกลับมาของสวามีอันเป็นที่รัก 
พระสุธน มโนห์รา (Phra Su Thon Mano Ra) ออกอากาศทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น.