ดูวาสนารัก (ตอนที่ 17) วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ( วาสนารัก 04/10/2020 วันที่ 4 ตุลาคม 2563 )

วาสนารัก

วาสนารัก
วาสนารัก (Watsana Rak)จาก ทุ่งเสน่หา สู่ วาสนารัก เปิดฉากรักซับซ้อนต่างชนชั้น บวกกับบรรยากาศยุค 90’s ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนต่างชนชั้น ต่างที่มา ต่างความคิด จนนำมาซึ่งเรื่องราววุ่นวาย และบททดสอบที่ถาโถมตลอดเส้นทางของแต่ละชีวิต วาสนา จะนำพาให้พวกเขาได้ รัก หรือ ต้องจากลา วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ เวลา 20.20 - 22.00 น.วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ ทางช่อง 3HD