ดูเพลิงฉิมพลี (ตอนที่ 6) วันที่ 19 เมษายน 2564 ( เพลิงฉิมพลี 19/04/2021 วันที่ 19 เมษายน 2564 )

เพลิงฉิมพลี

เพลิงฉิมพลี
หนานไตร หรือ พ่อเลี้ยงณไตร มุ่งสู่ปางไม้หิมวัตเพื่อสืบทอดกิจการของครอบครัว หนานไตรปกปิดฐานะพ่อเลี้ยงเป็นเพียงผู้จัดการเพื่อเรียนรู้การทำงาน ในงานเลี้ยง เนื้อนาง หลานสาวควาญช้างอาวุโส หมื่นหล้า ถูกเลือกให้ฟ้อนแง้นต้อนรับผู้จัดการคนใหม่ ความงามพิสุทธิ์ของเนื้อนางสะกดสายตาและหัวใจของหนานไตรตั้งแต่แรกเห็น หนานไตรสนิทสนมกับเนื้อนางท่ามกลางความหึงหวงของ แสงคำ ควาญช้างที่หลงรักเนื้อนาง
เพลิงฉิมพลี (Phloeng Chimphli) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์
เพลิงฉิมพลี (Phloeng Chimphli) ออกอากาศเวลา 08.25-10.05 น.
เพลิงฉิมพลี (Phloeng Chimphli) ออกอากาศทางช่อง 3