ดูแก่นแก้ว (ตอนที่ 22) วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ( แก่นแก้ว 21/07/2021 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 )

แก่นแก้ว

แก่นแก้ว
แก่นแก้ว (Kaenkaeo) เรื่องราวของสาวแสบแห่งทุ่งช้างสาร ที่อยากจะให้ชาวบ้านหันกลับมาใช้วิธีทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน แก่นแก้ว (Kaenkaeo) ออกอากาศทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ แก่นแก้ว (Kaenkaeo) ออกอากาศเวลา 19.00-20.00 น. ออกอากาศทางช่อง 3